Kanokaart van Utrecht:

Oorsprongbrug

Zie ook: Kanokaart van Utrecht Kanokaart van de stad Utrecht Bruggen van Utrecht


Bruggen over de Biltse Grift vanaf de Stadsbuitengracht tot aan de Waterlinieweg:
Vaaltbrug, Voetgangersbruggen Griftpark, Kapelbrug, Houten voetgangersbrug, Griftbrug, Gildbrug, Oorsprongbrug, Spoorbrug, Museumbrug, Waterliniebrug

De Oorsprongbrug is een vaste brug uit 1879 over de Biltse Grift die op de Biltstraat uitkomt. De Snellenlaan, langs het Oorsprongpark, gaat hier overheen. Tussen de Oorsprongbrug en de Gildbrug zit een scherpe bocht in de Biltse Grift.

Oorsprongbrug

Op deze foto kun je goed zien dat de Biltstraat en de Snellenlaan in de loop van de tijd breder zijn gemaakt, met behoud van de oorspronkelijke brug: Oorsprongbrug

Vernoemd naar het park (of het park vernoemd naar de villa) staat met uitzicht op de bocht van de Biltse Grift, tussen de Oorsprongbrug en de Griftbrug, Villa de Oorsprong: Villa Oorsprong

Op deze afbeelding, tussen 1900 - 1905 gemaakt, zie je links op de voorgrond het begin van de Oorsprongbrug, daarachter een stukje van de bocht in de Biltse Grift, en daarachter Villa de Oorsprong. Waar de mensen lopen is de Biltstraat en de Gildbrug. Rechts zie je nog een deel van de voormalige Rijks Veeartsenijschool.
Oorsprongbrug
Foto: het Utrechts Archief