Kanokaart van Utrecht

Kanokaart van Utrecht en 't Gooi:

Stadsbuitengracht

Terug naar Alle Routes, Kanokaart van de stad Utrecht of Bruggen van Utrecht


Bruggen over de Stadsbuitengracht, vanaf de Weerdbrug in het noorden met de klok mee:
Weerdbrug, Van Asch van Wijcksbrug, Noorderbrug, Wittevrouwenbrug, Lucasbrug, Herenbrug, Maliebrug, Abstederbrug, Tolsteegbrug, Martinusbrug, Bartholomeusbrug, Marga Klompébrug, Stadskamer, Vredenburgknoop, Paardenveldbrug, Monicabrug.

De Stadsbuitengracht is de gracht die de oude binnenstad omsingelt, en wordt ook wel de Singel genoemd. Strikt genomen is de singel de weg buitenlangs de Stadsbuitengracht. Begin jaren zeventig is een deel van de Stadsbuitengracht gedempt (waar Hoog Catharijne gebouwd werd), maar gelukkig is deze stedenbouwkundige vergissing weer hersteld. Hoog Catharijne is helemaal vernieuwd, de autoweg die door de voormalige singel liep is opgeruimd, de Stadskamer werd gebouwd, nieuwe bruggen werden gebouwd en Catharijnesingel werd opnieuw gegraven. Eén van de nieuwe bruggen is de Marga Klompébrug. Marga Klompé was de minister die de Stadsbuitengracht de monumentale status gaf, waarmee voorkomen werd dat de Stadsbuitengracht verder gedempt kon worden.
Sinds 12 september 2020 kun je weer helemaal rond varen door de Stadsbuitengracht.

De Oudegracht en Nieuwegracht liggen binnen de Stadsbuitengracht.

Verschillende andere watergangen komen uit op de Stadsbuitengracht. Bij elke aansluiting op een watergang krijgt de singel een andere naam. Van de Kromme Rijn tot aan de Minstroom heet de singel Tolsteegsingel. Na de Minstroom gaat deze verder als Maliesingel tot aan de Nachtegaalstraat. Hierna heet het Wittevrouwensingel tot aan de Biltse Grift. Vanaf dat punt gaat de singel verder als Weerdsingel Oostzijde tot aan de Weerdsluis, waar de Vecht begint. Voorbij de Weerdsluis zit je op de Weerdsingel Westzijde tot aan de Amsterdamsestraatweg. Na deze weg krijg je de Daalsesingel tot het punt waar vroeger de Leidse Rijn verbonden was met de Stadsbuitengracht. Voorbij de Leidse Rijn heet de singel Catharijnesingel tot aan de Vaartsche Rijn. Het laatste stukje tussen de Vaartsche Rijn en de Kromme Rijn heet Ledig Erf... Was dit te kort om singel te mogen heten?

De Bijlhouwersbrug waaronder de Oudegracht begint:
Doorgang naar de Oudegracht

Weerdsingel-Oostzijde (links) en het Hiëronymushuis (een rijksmonument) waar de Minstroom
uitkomt in de Stadsbuitengracht (rechts):
Weerdsingel Hiëronymushuis

Catharijnesingel:
Catharijnesingel

De Abstederbrug:
Abstederbrug

De Servaasbrug, het begin van de Nieuwegracht, direct links van de Abstederbrug en tegenover de Minstroom:
Doorgang naar de Nieuwegracht

Sterrenwacht aan de Zonnenbrug (tegenover de Maliesingel):
Sterrenwacht

De markante toren van de Nicolaïkerk, achter het Centraal Museum, vanaf de Tolsteegsingel:

De Maliesingel in de winter: maliesingel

Bij park Lepelenburg, voor de Herenbrug:
Lepelenburg

Vanaf de Vaaltbrug tussen de Weerdsingel-Oostzijde en de Wittevrouwensingel begint de Biltse Grift:
Begin Biltse Grift

De Weerdbrug, met een mooie boom ernaast: Weerdbrug

Weerdsingel-Westzijde vanaf de Oudegracht. In de verte zie je de Monicabrug: Weerdsingel

De Catharijnesingel met Pasen 2021. In de verte is Hoog Catharijne waar je onderdoor kunt varen. catharijnesingel2.jpg Foto: Jaap Ruiter