Kanokaart van Utrecht:

Zoddenroute

Naar Alle Routes, Kanoroute Maarssen, Forten en Plassen of Kanokaart van de Vecht en Utrecht-Noord


De Zoddenroute is een kanoroute langs de Westbroekse Zodden, over het Tienhovensch Kanaal, door de Bethunepolder en de Maarsseveense Zodden. Een noordelijke deel van de route gaat door het natuurgebied de Tienhovensche Plassen. Zodde betekent laag en moerassig land. Deze gebieden zijn zo ontstaan door veenafgraving. De hogere landstroken zijn de voormalige legakkers waarop het veen te drogen werd gelegd. De natte delen zijn de voormalige petgaten of trekgaten waar het veen uit het water werd gegraven.

De route komt deels overeen met, en gaat door hetzelfde gebied als het Zoddenpad. Dat is een klompenpad. Doe wel laarzen aan als je hier gaat wandelen.

Met dank aan Eefje van den Braak van de Utrechtse Kano Club voor het aanleveren van deze route. Het stuk van punt 8 t/m 10 komt overeen met de route Maarssen, Forten en Plassen, en het Tienhovensch Kanaal en de Nedereindsevaart lopen hier ook in door. Beide routes zijn dus stevig met elkaar verbonden!

Peter Kuiper


Flora en fauna door Hans Broekema, eind Mei 2021:
De sloten op de Zoddenroute zijn versierd met bloemen, de laatste pinksterbloemen worden overwoekerd met scherpe boterbloem, kale jonkers, hondsdraf en de wikke kondigt zich aan. Soms is de waterkant gevuld met de gele lis. In de weide zie je de echte koekoeksbloemen, soms ook de dagkoekoeksbloemen met de bolvormige kelk, de gele raapzaad en de weidevogels. Op een enkele plek is een groot aantal kievieten. Ook zien we laagvliegende zwaluwen en zelfs veel gierzwaluwen. Bij de eendenkooi werden we vergezeld door de zwarte stern, die hun nesten hadden aan de andere kant van het pad. Dat vertelde de boswachter die we daar tegen kwamen. Van de watervogels zagen we voornamelijk de wilde eenden. Door de kou en de sterke wind waren de rietvogels zelden te zien en te horen. Wel hoorde ik hier voor het eerst de nachtegaal van het moerasbos, de cetti's zanger. De gele plomp bedekte soms de petgaten met hun bladeren.
Gele Lis - Foto: Hans Broekema


Ga in het natuurgebied niet aan wal waar dat niet nodig is, zodat de natuur optimaal beschermd blijft.
Direct naar 1: Nedereindsevaart, 2: Westbroekse Zodden, 3: Tienhovensch Kanaal, 4: Eendenkooi, 5: Breukeleveensche Plas, 6: Tienhoven, 7: Loosdrechtse Plas, 8: Bethunepolder, 9: Maarsseveense Zodden, 10: Molenpolder.

Kaart: Maarssen, Forten en Plassen © basiskaart: OpenStreetMap
Fort Maarsseveen Maarsseveenseplassen

Lengte: 15.7 km. Je kunt de route langer maken door een grotere lus over de Loosdrechtse Plas te varen en/of een rondje over de Tienhovense Plassen te maken. Dit laatste, hoe klein je het rondje ook maakt, is zeer de moeite waard!

Waarschuwing: Op de Loosdrechtse Plas en de Breukeleveensche of Stille Plas gelden veiligheidsmaatregelen voor groot water. Let goed op weer en wind om problemen te voorkomen. Bij windkracht 3 zijn de golven op deze plassen al vele malen groter dan op de rest van de route, en kunnen gevaarlijk zijn voor iemand zonder ervaring. Vaar bij voorkeur in een groepje. Draag een zwemvest, een spatscherm en bv. neopreen kleding als het water koud is. Kijk voor een volledig overzicht over veiligheid hier.

Start:

  • Punt 1: Bij Molenpolder aan de Oudedijk, vlakbij het begin van de Nedereindsevaart, is een parkeerterrein voor bezoekers van het plassengebied en Spa Sereen. Gratis parkeren.
  • Of bij punt 7: Bij Paviljoen De Strook. Ook hier is een ruime gratis parkeerplaats.

Horeca:

  • Punt 6: In Tienhoven is eetcafé Het Olde Regthuys met een aanlegkade voor de deur.
  • Punt 7: Bij Paviljoen De Strook kun je uitvoerig eten, drinken, zwemmen of op het terras zitten. Of de kanotocht beginnen! Een ruime parkeerplaats is aanwezig. Paviljoen de Strook is ook per kano, vanaf beide kanten, goed te bereiken. Aanlegsteigers zijn aanwezig.
  • Op recreatie-eiland Meent, in de Loosdrechtse Plas, is een horeca gelegenheid. Hier is ook een strandje waar je met mooi weer goed kunt zwemmen.
  • Punt 9: De horeca op Fort Maarsseveen is in het weekend geopend.

Overdragen: Bij de punten 1, 2, 3, 8 en 9 op de kaart moet overgedragen worden. Dit staat met een rode kleur aangegeven. Bij 8, 9 en 10 zijn kanosteigers aanwezig, maar bij 1, 2 en 3 is dat niet het geval. Zie de foto's om te zien wat je kunt verwachten.

PDF: van deze route is nog geen pdf beschikbaar.


Route:
De nummers hieronder verwijzen naar de nummers op de kaart.

Naar de kaart

Nedereindsevaart

1: Laad de kano's af aan het begin van de Nedereindsevaart (de weg heet ook zo) en parkeer daarna je auto op de parkeerplaats. Ga aan de linkerkant van de weg het water in.

De oever is stijl, maar direct naast de brug kun je wel vlak bij het water staan.

Na een kilometer passeer je 2 bruggen. Hier ga je onder de weg naar Tienhoven door. Ga zelf rechtdoor. Na nog een kilometer kom je weer bij een brug. Dat is punt 2 op de kaart.

Naar de kaart

Westbroekse Zodden

2: De weg en een zijkanaal gaan naar rechts. De Nedereindsevaart (die volgen wij) gaat rechtdoor en gaat langs de Westbroekse Zodden.

Koeien langs de Nedereindsevaart:

Na een klein stukje kom je bij een dam. Hier moet je overdragen zonder hulp van kanosteigers.

En verder over de Nedereindsevaart. Foto: Hans Broekema

Vlak voor het einde van de Nedereindsevaart:

Aan het einde van de Nedereindsevaart moet je hier aan de rechterkant het water uit. Steek de weg over, en ga aan de andere kant van de weg het Tienhovensch Kanaal in.

Naar de kaart

Tienhovensch Kanaal

3: De wal van het Tienhovensch kanaal is behoorlijk steil, maar het is ons gelukt om zonder natte voeten in te stappen. Mocht dit toch niet helemaal lukken: het kanaal is niet diep en de bodem is stevig.

Vervolg het Tienhovensch Kanaal naar links, langs de Kanaaldijk. Het Tienhovensch Kanaal vormt hier de grens tussen de provincies Utrecht en Noord-Holland. Links is Utrecht en rechts is Noord-Holland.

Een paar honderd meter verderop gaat de asfaltweg langs het kanaal over in een voet- en fietspad. Op die plek begint het natuurgebied Tienhovense Plassen van Natuurmonumenten. Een oase van rust. In de verte (naar rechts) zie je de kerk van Nieuw Loosdrecht.

Op sommige plekken veel Gele Lis langs de kant van het Tienhovensch Kanaal: Foto: Marten de la Vieter

In dit gebied worden de verschillende fases van verlanding in stand gehouden waardoor de variëteit aan planten behouden blijft.

Naar de kaart

Eendenkooi

4: In het kleine bos aan je rechterhand bevindt zich de 17e eeuwse Eendekooi Breukeleveen.

Helaas kun je de eendenkooi niet invaren, maar op sommige dagen kun je hier met een vrijwilliger een rondleiding krijgen.

Het Tienhovensch Kanaal komt hier langs de Eendekooi.

Na de Eendekooi is weer een open gebied, met schapen, koeien en paarden in de wei.

Aan de andere kant van de Kanaaldijk heb je dit uitzicht over het natuurgebied de Tienhovense Plassen:

Naar de kaart

Breukeleveensche of Stille Plas

5: Vanaf punt 5 is het Tienhovensch Kanaal (tot aan punt 6) terug gegeven aan de natuur. Op sommige plekken is het oude kanaal helemaal dicht gegroeid. Daarom is een doorsteek gemaakt naar de Breukeleveensche Plas. Houdt op de plas links aan om weer bij punt 6 uit te komen.

Alternatieve route: Vanaf dit punt kun je ook de Breukeleveensche Plas schuin oversteken, via een doorgang naar de Loosdrechtse Plas, en van daaruit rechtstreeks, of via recreatie-eiland Meent, of via Paviljoen de Strook, naar de jachthaven bij punt 8. Als je achterlangs de jachthaven weer op het Tienhovensch Kanaal uitkomt, ga dan een klein stukje naar rechts om bij de kano-uitstapplek van punt 8 uit te komen.

Het bijna dichtgegroeide Tienhovensch Kanaal:

Vlak voor punt 6 kom je vanaf de Breukeleveensche Plas weer terug op het Tienhovensch Kanaal:

Naar de kaart

Tienhoven

6: De route gaat rechtdoor, maar je kunt hier even linksaf het lintdorp Tienhoven in varen.

Vanuit het kanaal door Tienhoven brengt elke sloot naar links je naar de Tienhovense Plassen:

Tienhovense Plas:

Als je Tienhoven tot aan de kerk invaart, dan heb je een heel klein stukje verder aan je rechterhand eetcafé Het Olde Regthuys, een gastvrij horecabedrijf sinds 1657. Aanlegkade voor de deur.

Terug naar het Tienhovensch Kanaal, en vervolg het kanaal:

Naar de kaart

Loosdrechtse Plas

7: Als je de route vervolgt (het Tienhovensch Kanaal) kom je langs Paviljoen De Strook. Hier is een ruime parkeerplaats, een ruim terras, zonneweide, restaurant enz. Aan de kant van het kanaal is een kanosteiger, en aan de kant van de Loosdrechtse Plas kun je ook goed aanleggen.

De zonneweide aan de kant van de Loosdrechtse Plas:

Naar de kaart

Bethunepolder

8: Een kilometer verderop is een jachthaven aan je rechterhand. Iets voorbij de jachthaven is een 'kanosteiger' aan je linkerhand. Een steiger is daar niet te zien, maar het is een in- en uitstapplek voor kano's. Ga hier het water uit. Loop een stukje terug over de weg, en ga dan rechtsaf over de Veenkade de Bethunepolder in. Na zo'n 100 meter is een kanosteiger aan je rechterhand. Ga hier het water in.

Vaar tot het einde van de vaart. Ga linksaf onder landbouwbrug door en direct hierna rechts aanhouden! Na 50 meter is weer een brug, en hierna linksaf. Je ziet nu deze boerderij aan je linkerhand:

Na zo'n 200 meter, ruim voorbij de boerderij, is een brede sloot naar rechts die een heel eind doorloopt. Ga hierin.

In de Bethunepolder:
bethunepolder

Na ongeveer een kilometer tussen de weilanden gevaren te hebben, kom je bij een wit huis uit. Ga hier naar links.

Aan het einde van de sloot, bij een dijk, naar rechts. Aan het einde langs deze dijk is een kanosteiger:

Ga hier uit het water, loop de weg af, steek de Maarsseveensevaart over en je komt uit bij de Maarsseveense Zodden.

Naar de kaart

Maarsseveense Zodden

Net als de Westbroekse Zodden zijn de Maarsseveense Zodden het resultaat van veenafgraving. De petgaten zijn gevuld met water. Op die plekken werd vroeger het veen uitgegraven. De hogere landstroken zijn de voormalige legakkers. Daarop werd het veen te drogen gelegd. Nu zijn de legakkers geheel begroeid met bomen.

9: De oever is zo laag, dat je eerst in de kajak kunt gaan zitten, en dan het water in schuift. Een Himalaya start dus.

Als je naar rechts onder het bruggetje doorgaat (en hopen dat de stuw open staat), dan kom je uit bij Fort Maarsseveen.

naarfortmaarsseveen

Op het fort worden verschillenden activiteiten ontplooid. In het weekend kun je hier als bezoeker ook wat eten en drinken. Er zijn plannen om een kanosteiger aan te leggen, maar zover is het nog niet. Je zult nu via de steiger van het trekpontje aan land moeten gaan, of alleen een rondje varen en weer terug.

Terug naar de Maarsseveense Zodden. Hier en daar zijn smalle doorgangen voor kanovaarders naar het volgende deel van het plassengebied. Je moet zelf je weg zien te vinden. Mijn tip: blijf in het begin zoveel mogelijk rechts. Als je te vroeg naar links gaat, moet je toch weer helemaal terug naar rechts omdat daar de enige doorgangs is.

Blauwe lucht boven de Maarsseveense Zodden: maarsseveenseplas

Veel gele plomp op het water in de petgaten.

Huizen van Molenpolder in de verte:
molenpolder

Uiteindelijk moet je wel naar links, en kom je uit bij een grote treurwilg. Hierna naar rechts tot aan de dijk, en dan naar links langs de dijk.

Naar de kaart

Molenpolder

10: Na zo'n paar honderd meter langs de dijk, net voor een bruggetje, is de kanosteiger van de parkeerplaats waar je begonnen bent aan je linkerhand. Hier is het einde van de route.


Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen met deze route. Mocht je een mooie foto hebben die ik op deze site mag gebruiken (het liefst liggend formaat en vanaf het water gemaakt), dan ontvang ik die graag!
Veel peddel-plezier!
Peter Kuiper

Kanos