Kanokaart van Utrecht:

Smeebrug

Zie ook: Kanokaart van Utrecht Kanokaart van de stad Utrecht Bruggen van Utrecht Smeebrug (Wikipedia)


Bruggen over de Oudegracht, en een sluis, van noord naar zuid: Weerdsluis, Zandbrug, Jacobsbrug, Viebrug, Jansbrug, Bakkerbrug, Bezembrug, Stadhuisbrug, Kalisbrug, Maartensbrug, Gaardbrug, Hamburgerbrug, Weesbrug, Smeebrug, Geertebrug, Vollersbrug, Bijlhouwersbrug.

De Smeebrug is een middeleeuwse boogbrug over de Oudegracht die de Korte Smeestraat met de Lange Smeestraat verbindt. De naam is afgeleid van het gilde der smeden, die in dit deel van de stad werkzaam waren. Het beeldhouwwerk, getiteld Het ambacht van de smid van Pieter d'Hont is in 1948 geplaatst.

Smeebrug

Op deze foto is het beeldhouwwerk met een smid goed te zien: Smeebrug

De Smeebrug met tegenlicht: Smeebrug