Kanokaart van Utrecht

Kanokaart van Utrecht en 't Gooi:

Nieuwegracht, Kromme Nieuwegracht, Drift en Plompetorengracht

Terug naar Alle Routes, Kanokaart van de stad Utrecht of Bruggen van Utrecht


Wat op de Kanokaart staat aangegeven als de Nieuwegracht zijn in feite vier grachten die in elkaars verlengde liggen. Van zuid naar noord zijn dit Nieuwegracht, Kromme Nieuwegracht, Drift en Plompetorengracht. De openbare bruggen over deze grachten zijn:

Nieuwegracht: Servaasbrug, Magdalenabrug, Quintijnsbrug, Brigittenbrug, Paulusbrug, Pausdambrug
Kromme Nieuwegracht: Pausdambrug, Pietersbrug, Jansdambrug
Drift: Jansdambrug, Stammetsbrug, Maarsbergerbrug, Driftbrug
Plompetorengracht: Driftbrug, Plompetorenbrug

Naast bovengenoemde openbare bruggen zijn over de Kromme Nieuwegracht en de Drift ook diverse privé-bruggen gebouwd. Betreffende panden hebben hun voordeur direct aan het water en zijn alleen via een brug te bereiken. Deze bruggen worden hier niet genoemd.


Let op! De Nieuwegracht kent eenrichtinsverkeer en mag alleen vanaf het zuiden (tegenover de Minstroom) ingevaren worden.


Kromme Nieuwegracht: Foto: André Blom : deUtrechtseGrachten.nl

De Nieuwegracht is eind 14e eeuw gerealiseerd, en is daarmee nieuwer dan de Oudegracht zoals de naam ook doet vermoeden. Ook de Nieuwegracht heeft werven en werfkelders die zo kenmerkend zijn voor Utrecht. Het gebied rond de Kromme Nieuwegracht, van de Pausdambrug tot de Jansdambrug, wordt ook wel de 'Verborgen Stad' genoemd.

De Nieuwegracht loopt van Stadsbuitengracht tegenover de monding van de Minstroom via de Kromme Nieuwegracht, de Drift en de Plompetorengracht naar de andere kant van de Stadsbuitengracht schuin tegenover de plek waar de Biltse Grift in de Stadsbuitengracht uit komt.

Nieuwegracht:
Nieuwegracht

Nieuwegracht in de winter:
Nieuwegracht

Onder de Pausdambrug met een TKBN tour: Foto: Bart Verlaan

Met een TKBN tour door de Kromme Nieuwegracht: Nieuwegracht Foto: Jaap Ruiter

Kromme Nieuwegracht: Nieuwegracht Foto: Ton Gosse

Een reiger op de Kromme Nieuwegracht: Nieuwegracht

Kromme Nieuwegracht ter hoogte van de St. Gregoriusschool tijdens de TKBN tour door Utrecht, Paasweekend 2021. gregorius Foto: Jaap Ruiter

Bruggetjes over de Drift: Drift Foto: Jaap Ruiter

Het noordelijke deel, de Plompetorengracht:
Nieuwegracht (Noord)

De Plompetorenbrug waar de Plompetorengracht in de Stadsbuitengracht uitkomt. plompetorenbrug2